Vegetation of the Nature Reserve Voskop (Protected Landscape Area Český kras) and possible trends of its development

https://doi.org/10.17221/11845-JFSCitation:Möllerová J., Viewegh J. (2005): Vegetation of the Nature Reserve Voskop (Protected Landscape Area Český kras) and possible trends of its development. J. For. Sci., 51: 24-26.
download PDF

Nine plots on transect situated through the ridge of Nature Reserve (NR) Voskop (Protected Landscape Area Český kras) demonstrate local vegetation variability. Ordinations with some transformation phytosociological relevés showed possible development trends.

References:
Anonymous, 1995. Lesní typy podle lesních oblastí. Interní materiál ÚHÚL. Brandýs nad Labem: 316.
 
Dostál J., 1989. Nová květena ČSSR. 1., 2. díl. Praha, Academia: 1548.
 
Viewegh J., Kusbach A., Mikeska M. (2012): Czech forest ecosystem classification. Journal of Forest Science, 49, 74-82  https://doi.org/10.17221/4682-JFS
 
Neuhäuslová Z. et al., 1998. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha, Academia: 341.
 
Průša E., 1974. Lesní typy Karlštejnska a hospodářské zásahy v nich. Bohemia centralis, 3: 141–151.
 
Samek V., 1964. Lesní společenstva Českého krasu. Rozpravy Československé Akademie Věd, Řada matematických a přírodních věd, 74: 72.
 
Skalický V., Jeník J., 1974. Květena a vegetační poměry Českého krasu z hlediska ochrany přírody. Bohemia centralis, 3: 101–140.
 
Šamonil P., 2001a. PR Voskop. Plán péče. Správa CHKO Český kras, Křivoklát.
 
Šamonil P., 2001b. Soubory lesních typů, vegetační stupňovitost a porosty v oblasti CHKO Český kras. In: Viewegh J. (ed.), Problematika lesnické typologie III. Sborník referátů ze semináře. LF ČZU v Praze: 42–53.
 
ter Braak C.J.F., 1988. CANOCO a FORTRAN program for canonical community ordination by (partial) (canonical) correspondence analysis, principal component analysis and renundancy analysis (version 2.1). Technical report LWA 88-2. GLW Wageningen.
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti