Green alder effects on the forest soils in higher elevations

https://doi.org/10.17221/11847-JFSCitation:Podrázský V.V., Ulbrichová I., Kuneš I., Folk J. (2005): Green alder effects on the forest soils in higher elevations. J. For. Sci., 51: 38-42.
download PDF

Presented study documents the effects of green alder (Alnus alnobetula [Ehrh.] C. Koch) on the uppermost forest soil layers in mountain areas, respectively in the top part of the Orlické hory Mts. Three variants effect to the forest soil have been studied: pure groups of green alder, pure groups of Norway spruce and Norway spruce stand under-planted by green alder. The effect of alder stands litter influenced some basic soil characteristics: the surface humus accumulation (low), the bases content and base saturation (decreased). The green alder increased the acidification trends in the forest soils of the humus forms on the studied locality and intensified the mineralization and nutrient losses from the soil profile.

References:
BALCAR V., PODRÁZSKÝ V., 1994. Založení výsadbového pokusu v hřebenové partii Jizerských hor. Zprávy lesnického výzkumu, 39 (2): 1–7.
 
BINKLEY D., 1986. Forest Nutrition Management. New York, J. Wiley: 289.
 
DOSTÁL J., 1989. Nová květena ČSSR. 1. díl. Praha, Academia: 106.
 
HRAŠKO J. et al., 1987. Morfogenetický klasifikačný systém pôd ČSSR. Bratislava, ČSAV: 107.
 
HRUŠKA J., CIENCIALA E. (eds.), 2001. Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd – limitující faktor současného lesnictví. Praha, MŽP: 160.
 
PODRÁZSKÝ V., 2000. Vliv druhového složení porostů na stav lesních půd. Práce VÚLHM, 82: 115–124.
 
PODRÁZSKÝ V., 2001. Effect of substitute tree species on the forest soils. In: Perspectives of the Ecological Research in Mountain Forest Ecosystems, Conference 22.–25. Oct., Polana. Zvolen, Forest Research Institute: 57.
 
V Podrázský V., Remeš J., Ulbrichová I. (2012): Biological and chemical amelioration effects on the localities degraded by bulldozer site preparation in the Ore Mts. – Czech Republic . Journal of Forest Science, 49, 141-147  https://doi.org/10.17221/4689-JFS
 
V Podrázský V., Ulbrichová I. (2012): Soil chemistry changes in green alder [Alnus alnobetula (Ehrh.) C. Koch] stands in mountain areas. Journal of Forest Science, 49, 104-107  https://doi.org/10.17221/4685-JFS
 
REMEŠ J., PODRÁZSKÝ V.V., 2002. Vliv opatření biologické a chemické meliorace na obnovu humusového profilu na stanovišti degradovaném buldozerovou přípravou v Krušných horách. In: Krajina, les a lesní hospodářství. Sekce IV: Obnova funkčních lesních ekosystémů Krušných hor. Praha, ČZU: 43–51.
 
WESEMAEL B. van, 1992. Soil organic matter in Mediterranean forests and its implications for nutrient cycling and weathering of acid, low-grade metamorphic rocks. [Thesis Universiteit van Amsterdam.] Amsterdam, University of Amsterdam 1992: 140.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti