Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013

https://doi.org/10.17221/40/2014-PPSCitation:Seidenglanz M., Poslušná J., Rotrekl J., Kolařík P., Hrudová E., Tóth P., Havel J., Bernardová M. (2015): Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013. Plant Protect. Sci., 51: 94-107.
download PDF
Susceptibility of Meligethes aeneus populations from the Czech Republic and Slovakia was tested with lambda-cyhalothrin (93 populations in 2012, 82 populations in 2013) using IRAC method No. 011 Version 3. Resistant populations predominated in both years. The mean percentage mortalities for a common European field rate of 7.5 g a.i./ha were 60.95% in 2012 and 61.36% in 2013 (according to Abbott’s formula). The LC50 values estimated for the tested populations exceeded the European field rate in many cases (22.09% of populations in 2012 and 17.14% in 2013). Only in 10.47% and 7.14% of populations the LC90 values were below the European field rate (in 2012 and 2013, respectively). Slovak populations seemed to be somewhat less resistant compared to the Czech ones.
References:
Abbott W. S. (1925): A Method of Computing the Effectiveness of an Insecticide. Journal of Economic Entomology, 18, 265-267  https://doi.org/10.1093/jee/18.2.265a
 
Ballanger Y., Détourné D., Delorme R., Pinochet X. (2007): France, difficulties in managing insect pests of winter oilseed rape (Brassica napus var. oleifera): resistances to insecticides. In: Proceeding GCIRC 12th International Rapeseed Congress, Wuhan, China, March 26–30, 2007, Vol. 4: 276–279.
 
Derron J.O., Le Clech E., Bezencon N., Goy G. (2004): Résistance des méligethes du colza auxpyréthrinoides dans les bassin lémenique. Revue Suisse Agriculture, 36: 237–242.
 
Djurberg A., Gustafsson G. (2007): Pyrethroid resistant pollen beetles in Sweden. In: Ad hoc EPPO Workshop on Insecticide Resistance of Meligethes spp. (Pollen Beetle) on Oilseed Rape. Sept. 03–05, 2007, Berlin, Germany: 35–39.
 
Eickermann M., Delfosse P., Hausmann J.F., Hoffmann L. (2008): Resistance of pollen beetle (Meligethes aeneus F.) to pyrethroids – Results of a national monitoring in Luxembourgh. In: Proceedings of Abstracts from IOBC Oilseed Rape Meeting, Sept 29–Oct 1, 2008, IOBC, Paris: 44–44.
 
Hansen Lars Monrad (2003): Insecticide-resistant pollen beetles (Meligethes aeneus F) found in Danish oilseed rape (Brassica napus L) fields. Pest Management Science, 59, 1057-1059  https://doi.org/10.1002/ps.737
 
Hansen L. M. (2008): Occurrence of insecticide resistant pollen beetles (Meligethes aeneus F.) in Danish oilseed rape (Brassica napus L.) crops. EPPO Bulletin, 38, 95-98  https://doi.org/10.1111/j.1365-2338.2008.01189.x
 
Heimbach U. (2005): Auschuss fűr Resistenzfragen-Insektizide und Akarizide, Bericht űber das erste Treffen im Februar 2005 in der BBA in Braunschweig. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 57: 172–173.
 
Heimbach U., Műller A. (2006): Achtung: Resistente Rapsschädlinge. DLZ Agrarmagazin, 2/2006: 40–43.
 
Heimbach U., Műller A., Thieme T. (2007): Pyrethroid resistance in pest insects of oilseed rape in Germany. In: Proceedings GCIRC, 12th International Rapeseed Congress, March 26–30, 2007, Wuhan. 4: 246–249.
 
Heimbach Udo, Müller Andreas (2013): Incidence of pyrethroid-resistant oilseed rape pests in Germany. Pest Management Science, 69, 209-216  https://doi.org/10.1002/ps.3351
 
IRAC Pollen Beetle Working Group (2008): Pollen Beetle Resistance Monitoring. [Online] Available: http://www.irac-online.org/documents (accessed March 14, 2009).
 
Kocourek F., Stará J., Herda G. (2007): Rizika výskytu rezistentních populací blýskáčka řepkového v ČR. In: 24. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky systém výroby slunečnice. 21.–22. 11. 2007 Hluk, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o. a Dolňácko, a.s. Hluk: 106–114.
 
Kocourek F. (2013a): Využití ekonomických prahů škodlivosti v řízení ochrany polních plodin, certifikovaná metodika. 1. vydání. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 
Kocourek F., Stará J., Hubert J., Nesvorná M. (2013b): Ochrana proti rezistentním populacím škůdců v řepce. Úroda, 61 (2): 43–46.
 
Nauen R. (2005): Insecticide resistance in European agriculture: Research instead of rumours. In: Proceeding BCPC International Congress – Crop Science & Technology, BCPC, Alton, Hants, UK. Vol. 3A-1: 123–130.
 
Nauen R. (2007): Pyrethroid resistance and its management in European populations of pollen beetles, Meligethes aeneus, in winter oilseed rape. In: Proceedings XVI Intenational Plant Protection Congress, 7B-3: 522–523.
 
Philippou D., Fielc L.M., Wegorek P., Zamojska J., Andrews M.C., Slater R., Moores G.D. (2011): Characterising metabolic resistance in pyrethroids-insensitive pollen beetle (Meligethes aeneus F.) from Poland and Switzerland. Pest Managment Science., 67: 239–243.
 
Richardson D. M. (2008): Summary of findings from a participant country pollen beetle questionnaire. EPPO Bulletin, 38, 68-72  https://doi.org/10.1111/j.1365-2338.2008.01183.x
 
Seidenglanz M., Rotrekl J., Havel J., Hrudová E., Poslušná J., Kolařík P., Bernardová M., Spitzer T., Tóth P., Závadzká E., Makovská K. (2011): Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR. Úroda, 59: 48–52.
 
Seidenglanz M., Poslušná J., Kolařík P., Rotrekl J., Havel J., Hrudová E., Tóth P., Bernardová M., Spitzer T. (2012): Co je příčinou nižší citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy. Úroda – příloha Řepka, 60: 31–35.
 
Seidenglanz M., Poslušná J., Rotrekl J., Kolařík P., Havel J., Hrudová E. (2013) First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic. IOBC-WPRS Bulletin, 92: 67–76.
 
Seidenglanz M., Poslušná J., Kolařík P., Rotrekl J., Havel J., Hrudová E., Tóth P., Bernardová M., Spitzer T. (2014): Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům. Úroda, 62 (2): 42–46.
 
Slater Russell, Ellis Steve, Genay Jean-Paul, Heimbach Udo, Huart Gerald, Sarazin Michel, Longhurst Chris, Müller Andreas, Nauen Ralf, Rison Jean Luc, Robin Fabrice (2011): Pyrethroid resistance monitoring in European populations of pollen beetle (Meligethes spp.): a coordinated approach through the Insecticide Resistance Action Committee (IRAC). Pest Management Science, 67, 633-638  https://doi.org/10.1002/ps.2101
 
Stará J., Lencová E., Kocourek F. (2010): Rozdíly v rezistenci populací blýskáčka řepkového k pyretroidům. Úroda, 58 (12): 21–25.
 
Thieme T., Hoffmann U., Műhlschlegel F. (2006): Susceptibility of pollen beetles to insecticides on oilseed rape. [CD-ROM] In: Proceedings of the International Symposium Integrated Pest Management of Oilseed Rape Pests, April 3–5, 2006, Gőttingen, Germany: 36–70.
 
Thieme T., Drbal U., Gloyna K., Hoffmann U. (2008): Different methods of monitoring susceptibility of oilseed rape beetles to insecticides. EPPO Bulletin, 38, 114-117  https://doi.org/10.1111/j.1365-2338.2008.01193.x
 
Tiilikainen T. M., Hokkanen H.M.T. (2008): Pyrethroid resistance in Finnish pollen beetle (Meligethes aeneus) populations – is it around the corner? EPPO Bulletin, 38: 99–103.
 
Veromann E., Toome M. (2011): Pollen beetle (Meligethes aeneus Fab) susceptibility to synthetic pyrethroids – pilot study in Estonia. Agronomy Research, 9: 365–369.
 
Wegorek P. (2005): Preliminary data on resistance appearance of pollen beetle PB (Meligethes aeneus F.) to selected pyrethroids, organophosphorous and chloronicotynyls insecticides, in 2004 year, in Poland. Resistant Pest Managment Newsletter, 14 (2): 19–21.
 
Wegorek P., Obrepalska-Steplowska A., Zamojska J., Nowa-
 
czyk K. (2006): Resistance of Pollen beetle (Meligethes aeneus F.) in Poland. Resistant Pest Managment Newsletter, 16 (1): 28–29.
 
Węgorek Paweł, Mrówczyński Marek, Zamojska Joanna (2009): Resistance of Pollen Beetle (Meligethes Aeneus F.) to Selected Active Substances of Insecticides in Poland. Journal of Plant Protection Research, 49, -  https://doi.org/10.2478/v10045-009-0016-2
 
Zimmer Ch.T., Nauen R. (2011a): Pyrethroid resistance and thiacloprid baseline susceptibility of European populations of Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) collected in winter oilseed rape. Pest Managment Science, 67: 599–608.
 
Zimmer Ch.T., Nauen R. (2011b): Cytochrome P450 mediated pyrethroids resistance in European populations of Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae). Pesticide Biochemistry and Physiology, 100: 264–272.
 
Zimmer Christoph T., Müller Andreas, Heimbach Udo, Nauen Ralf (2014): Target-site resistance to pyrethroid insecticides in German populations of the cabbage stem flea beetle, Psylliodes chrysocephala L. (Coleoptera: Chrysomelidae). Pesticide Biochemistry and Physiology, 108, 1-7  https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2013.11.005
 
(2008): Recommendations and conclusions of the Ad hoc EPPO Workshop on insecticide resistance of Meligethes spp. (pollen beetle) on oilseed rape. EPPO Bulletin, 38, 65-67  https://doi.org/10.1111/j.1365-2338.2008.01182.x
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti