Variability of resistance to common bunt of wheat

https://doi.org/10.17221/9670-PPSCitation:Pospisil A., Benada J., Polisenská I. (1999): Variability of resistance to common bunt of wheat. Plant Protect. Sci., 35: 26-29.

During 1997–1998, the reaction of the collections of winter and spring wheat varieties to Tilletia caries was determined. In both years the most diseased winter varieties were Simona and Sparta, the least diseased were Samara and Ilona. High variability in the level of infection was observed in some varieties (VIada, Estica, Regina, Vega). No winter wheat variety was completely resistant. The most diseased spring wheat variety was Alexandria in both years, while Grandur showed no infection. High variability in the level of infection was observed in the special trials with cv. Ina and Contra. In trials of the efficacy of seed dressing against T. caries and T. laevis there was variability only in the controls, but not in dressed variants.

References:
Benada J. (1993): Zkušenosti s kontrolou zdravotního stavu obilnin určených na osivo. Obil. Listy (Agri c. Res. Inst. Kroměříž, Ltd.), 1, No. 5: 4 pp.
 
Benada J. (1997): Příčíny rozšíření sněti zakrslé v České republice. Obil. Listy, 5, No. 6: II J-112.
 
Benada J., Milotová J., Pospíšil A. ( 1995): Odrůdová citlivost pšenice vůči sněti mazlavé a ječmene vůči pruhovitosti a prašné sněti. Rostl. Vyr., 41, 185-188.
 
Benada J., Pospíšil A. (1999): Antagonistic micro-organ­ isms and medium moisture as possible sources of incidence variation of common bunt (Tilletia caries). (In preparation).
 
Blažková V., Bartoš P. (1995): Odolnost český'ch a slovenský'ch odrůd pšenice ozimé k sněti mazlavé a sněti hladké. Genet. a Slecht., 31: 267-276.
 
Huszár J. (1992): Reakcia psenice k hubam rodu Tilletia a biologicka ucinnost' chemick)'ch moridiel voci T. laevis Kuhn a Blumeria graminis (DC.) Speer. Ochr. Rostl., 28: 61-68.
 
Paulech P., Paulech C. (1993): Resistance of our winter wheat assortment to the fungus Tilletia caries (DC.) Tul. Poľnohospodarstvo, 39, 484-487.
 
Polišenska I., Pospíšil A., Benada J. (1998): Effects of sowing date on common bunt (Ti/letia caries) infection i n winter wheat at lower inoculum rates. Z. Pflkrankh. Pflan­ zenschutz, 105: 295-305.
 

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti