Functional properties of blade tiller working tools

https://doi.org/10.17221/106/2017-RAECitation:Pražan R., Hůla J., Kovaříček P., Čedík J., Gerndtová I., Vlášková M. (2018): Functional properties of blade tiller working tools. Res. Agr. Eng., 64: 63-69.
download PDF

After the harvest of winter wheat, the tensile force, cross section of loosened soil and specific resistance of soil were measured on a loamy soil plot. During the comparative measurements, 3 blades were used with chisel width of 20 mm, 40 mm and 75 mm. In case of all blades, the measurements were carried out at the depth of 100, 200 and 300 mm. In the course of measurements, the standards of blades were attached in a measuring frame on six-component hinge with connected tensometric sensor. The selected blades were developed for a new type of tiller destined for primary cultivation of soil. Moreover, in case of a blade equipped by chisel there were used side wings of a width of 110, 150 and 200 mm for tillage into a depth of 100 mm. It was found that the width of blade chisels did not have a statistically significant effect on the values of specific resistance of soil during the soil tillage. At all widths of blade chisels, a trend of an increase in specific resistance of soil was recorded at growing recess into the soil.

References:
Anken T., Heusser J., Sartori L. (1993): Stoppelberabeitung. FAT-Berichte. In: Schweizer Landtechnik, 55: 23–32.
 
Arvidsson J., Keller T., Gustafsson K. (2004): Specific draught for mouldboard plough, chisel plough and disc harrow at different water contents. Soil & Tillage Research, 79: 221–231.
 
Arvidsson J., Hillerström O. (2010): Specific draught, soil fragmentation and straw incorporation for different tine and shar e types. Soil & Tillage Research, 110: 154–160.
 
Čermák L., Hlavička R. (2008): Numerické metody. ČVUT Praha, Akademické nakladatelství CERM.
 
Hůla J., Mayer V. (1995): Faktory působící na měrný odpor pracovních orgánů radličkových kypřičů. Zemědělská technika, 41: 151–156.
 
Kasisira L.L., du Plessis H.L.M. (2006): Energy optimization for subsoilers in tandem in a sandy clay loam soil. Soil and Tillage Research, 86, 185-198  https://doi.org/10.1016/j.still.2005.02.031
 
Kroulík M. (2004): Rozbor faktorů ovlivňujících měrný odpor a kvalitu práce pracovních nástrojů radličkových kypřičů. Doktorská dizertační práce. Česká zemědělská univerzita v Praze.
 
Linke Ch. (1993): Zugkraftbedarf von Einfachen Bodenbearbeitungswerkzeugen bei hohen Arbeitsgeschwindigkeit. Landtechnik, 8/9: 486–487.
 
Titi E.A. (2003): Soil Tillage in Agroecosystems. CRC Press.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti