Influence of weather conditions on waste biomass production

https://doi.org/10.17221/19/2014-RAECitation:Chotovinský O., Altmann V. (2016): Influence of weather conditions on waste biomass production. Res. Agr. Eng., 62: 83-91.
download PDF
A significant effect of weather conditions on crop biomass yields was observed in various production areas during the last decade. Starting with the municipality of Březník within the period of 2007–2011, the present article studies the relationship between weather conditions and the volume of municipal residue biomass (MRB). A statistically significant impact of rainfall level on MRB production has been demonstrated. The development of biodegradable municipal solid waste collection in the municipality of Březník has also been described and evaluated.
References:
Altmann V. (2006): Modelové řešení technologií sběru a svozu komunálního odpadu z obcí. [Ph.D. Thesis.] Prague, Czech Univerzity of Life Sciences Prague: 1–171.
 
Bogner J., Matthews E. (2003): Global methane emissions from landfills: New methodology and annual estimates 1980-1996. Global Biogeochemical Cycles, 17, n/a-n/a  https://doi.org/10.1029/2002GB001913
 
Commission of the European Communities (2008): Green Paper – on the management of bio-waste in the European Union, Brussels.
 
Consonni S., Giugliano M., Grosso M. (2005): Alternative strategies for energy recovery from municipal solid waste. Waste Management, 25, 137-148  https://doi.org/10.1016/j.wasman.2004.09.006
 
EIA – Energy Information Administration (2007): Methodology for allocating municipal solid waste to biogenic and non-biogenic energy. Washington, EIA: 18.
 
Epstein E. (1997): The Science of Composting. Boca Raton, CRC Press: 487.
 
Imhoff Marc L., Bounoua Lahouari, Ricketts Taylor, Loucks Colby, Harriss Robert, Lawrence William T. (2004): Global patterns in human consumption of net primary production. Nature, 429, 870-873  https://doi.org/10.1038/nature02619
 
Greg J.S. (2010): National and regional generation of municipal residue biomass and the future potential for waste-to-energy implementation. Biomass & Bioenergy, 34: 379–388.
 
Kotoulová Z. (2001): Návrh variant logistického systému, metod a kritérií hodnocení. Prague, ČEU: 54.
 
Ministry of Agriculture of the Czech Republic (2012): Akční plan pro biomasu v ČR na období (2012–2020): Available at www.eagri.cz
 
Lepš Šuspa J., Šmilauer P. (2014): Biostatistika. České Budě-jovice, Přírodovědecká fakulta JU: 246.
 
Litschmannová M. (2011): Úvod do statistiky. Ostrava, VŠB – TU Ostrava: 356.
 
Mužíková Bronislava, Vlček Vítězslav, Středa Tomáš (): Tendencies of climatic extremes occurrence in different Moravian regions and landscape types. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 59, 169-178  https://doi.org/10.11118/actaun201159050169
 
MUŽÍKOVÁ Bronislava, STŘEDA Tomáš, KRMELOVÁ Pavlína, DVOŘÁČKOVÁ Olga (2013): Yields of spring barley in the climatic conditions of the Czech Republic.. Kvasny Prumysl, 59, 352-357  https://doi.org/10.18832/kp2013038
 
Pavlas M., Mareš M., Ucekaj V., Oral J., Sthehlík P. (2011): Optimální nastavení výše podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele. Available at www.hnutiduha.cz
 
Porteous A. (2005): Why energy from waste incineration is an essential component of environmentally responsible waste management. Waste Management, 25, 451-459  https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.02.008
 
Šmilauer P. (2007): Moderní regresní metody. České Budějovice, Biologická fakulta JU: 168.
 
Středová H., Středa T., Mužíková B. (2011): Trend teplotních a srážkových podmínek v zemědělsky intenzivních oblastech. Úroda, vědecká příloha, 10: 590–596.
 
Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil A.S. (1993): Integrated Solid Waste Management.1st Ed. New York, McGraw-Hill.
 
Váňa J., Balík J., Tlustoš P. (2005): Pevné odpady. Prague, Czech University of Life Sciences Prague.
 
Vitousek Peter M., Ehrlich Paul R., Ehrlich Anne H., Matson Pamela A. (1986): Human Appropriation of the Products of Photosynthesis. BioScience, 36, 368-373  https://doi.org/10.2307/1310258
 
Vrbová M. (2009): Hospodaření s odpady v obcích. 1st Ed. Prague, EKO-KOM, a.s.
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti