Analysis of residual biomass of liquid biofuels using gravimetric method and combustion heat

https://doi.org/10.17221/22/2015-RAECitation:Chrastina J., Staroňová L., Vitázek I., Pšenka M. (2015): Analysis of residual biomass of liquid biofuels using gravimetric method and combustion heat. Res. Agr. Eng., 61: S21-S25.
download PDF
The using possibilities of secondary raw materials produced during the liquid biofuels production such as bioethanol and biodiesel, and also those produced during solid fuel production was determined. The study presents combustion of distiller’s dried grain with solubles (DDGS) and pressing refuse of rapeseed methyl ester (RME). The combustion was done in gravimetric oven, according to the standards, under the laboratory conditions. Combustion heat of samples was measured with calorimeter IKA C5000. The results show the average combustion heat of 20.91 MJ/kg for DDGS and 18.996 MJ/kg for RME. Results are chronologically presented in tables and figures.
References:
Branca C., Di Blasi C. (2015): Thermogravimetric analysis of the combustion of dry distiller's grains with solubles (DDGS) and pyrolysis char under kinetic control, Fuel Processing Technology, 129: 67–74.
 
Hutla P., Jevič P. (2009): Prevádzkové skúsenosti, tepelno-technické a emisné vlastnosti pri využití agropalív na lokálne vykurovanie. Agrobioenergia, 4: 18–21.
 
Jandačka J., Malcho M. (2007): Biomasa ako zdroj energie. 1. vydanie. Žilina, Juraj Štefuň – GEORG, 78 s. Available at http://www.biomasa-info.sk/docs/PriruckaBiomasaZdrojEnergie.pdf
 
Kažimírová V., Opáth R., Brestovič T., Horbaj P. (2011): Gravimetric analysis of moisture and combustible and ash contents in selected biofuels. Acta Technologica Agriculturae, 14: 8–10.
 
Kažimírová V., Brestovič T, Opáth R. (2013): Selected properties of agricultural biomass. Research in Agricultural Engineering, 59 (Special Issue): 60–64.
 
Opáth R., Brestovič T., Horbaj P., Kažimírová V. (2010): Horľavina a popol v sušine vybraných biopalív. Agrobioenergia, 5: 6–8.
 
Piszczalka J. (2010): Termická konverzia biomasy na palivo. Agrobioenergia, 5: 20–22.
 
Vitázek I., Chrastina J. (2011): Obsah popola a horľavín vo vybraných biopalivách. In: ES 2011. Plzeň, Západočeská univerzita.
 
Vitázek I., Vitázková B. (2012): Vybrané fyzikálne vlastnosti tuhých biopalív. In: III. ročník konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie – OZE2012. Kouty nad Desnou, CEMC.
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti