Quality control of aluminium melt in production process

https://doi.org/10.17221/28/2015-RAECitation:Kotus M., Jankajová E., Petrík M. (2015): Quality control of aluminium melt in production process. Res. Agr. Eng., 61: S43-S47.
download PDF
The quality of aluminium alloy in the production process on the chemical composition basis was evaluated. The quality of casting alloy depends on the chemical composition of melt and on the technological process of production process. The basic elements such as Si, Cu, Fe, Mg and Al in melting were evaluated. The obtained data were compared with the guide data referred to in the standard for aluminium alloy.
References:
Balla J., Mikuš R., Cviková H. (2003): Náuka o materiáloch: návody na cvičenia. Nitra, SUA in Nitra.
 
Fedák M., Skok P. (2010): Štúdium pevnostných vlastností hliníkových odliatkov vyrábaných technológiou tlakového liatia na zmene obsahu vybraných legujúcich prvkov Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Strojárstvo, 5: 56/1–3.
 
Fries J., Helebrant F., Jurman J. (2010): Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů – údržba a optimalizace pracovního procesu kolesových rypadel. Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
 
Helebrant F., Jurman J., Fries J. (2006): Maintenance management and the production company management. Acta Montanistica Slovaca, 11: 56–62.
 
Hrubec J., Virčíková E., Žarnovský J. et al. (2009): Integrovaný manažérsky systém. Nitra, SUA in Nitra.
 
Konstanciak M. (2012): Analysis of technological strategies on the example of the production of the tramway wheels. Archives of Materials Science and Engineering, 57: 69–74.
 
Matisková D. (2011): Thermal stress and die service life at die cast. Nauka i technologii: innovacii i kačestvo: materijaly meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferencii. Respublika Belarus, Baranoviči, RIO: 56–61.
 
Matisková Darina (2012): The Methodology of Economic Costs Influential on Automation of Component Production. American Journal of Economics, 2, 164-170  https://doi.org/10.5923/j.economics.20120207.02
 
Matisková D., Gašpar Š., Mura L. (2013): Thermal factors of die casting and their impact on the service life of moulds and the quality of castings. Acta Polytechnica Hungarica, 10: 65–78.
 
Ragan E. et al. (2007): Liatie kovov pod tlakom. Prešov, FVT.
 
Ružbarský J., Žarnovský J. (2013): Zariadenie na ošetrovanie formy pri liatí kovov pod tlakom a jeho dynamika. In: Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémov. Nitra, SUA in Nitra: 165–169.
 
Selejdak J., Konstanciak M. (2012): Practical use of quality instruments in rails production process. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 79: 952–955.
 
Votava Jiří (): Anticorrosion protection of strength bolts. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60, 181-188  https://doi.org/10.11118/actaun201260010181
 
Votava Jiří (2013): CORROSION RESISTANCE OF WATER-THINNABLE PAINT SYSTEMS. Journal of Central European Agriculture, 14, 1254-1261  https://doi.org/10.5513/JCEA01/14.4.1338
 
Votava Jiří, Kumbár Vojtěch, Dostál Petr (): Degradation Processes of Al-Zn Welded Joints. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62, 571-578  https://doi.org/10.11118/actaun201462030571
 
download PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti