Technological and economic evaluation of manure production using an activator of biological transformation

https://doi.org/10.17221/50/2017-RAECitation:Šařec P., Látal O., Novák P. (2017): Technological and economic evaluation of manure production using an activator of biological transformation. Res. Agr. Eng., 63: S59-S65.
download PDF
The aim of this paper was to verify the effect of the Z'fix (PRP Technologies, France) activator of biological transformation of manure from the viewpoint of the cowshed conditions parameters, produced manure quality, manure application effect on crop yields, and overall economics. Concerning manure production, the application of the Z'fix agent enhanced quality, structure and nutrient content (N total by 23%, P2O5 by 42%, K2O by 17%) in the manure from deep litter housing. Compared to the untreated control, differences in the nutrient content of N total and K2O were statistically significant, NH3 emissions dropped significantly by almost 35%. The economic benefit of manure production with the use of the Z'fix agent demonstrated overall savings at the level of 1,369 CZK/LU/year. The influence of manure produced combined with the PRP Sol application was tested in terms of a boost of crop yield potential of silage maize and of winter wheat. Compared to the control, both crops reached yields higher by 0.7% to 9.8%.
References:
Brouček J. et al. (2014): Produkcia emisií škodlivých plynov z chovov hovädzieho dobytka a jej znižovanie. (Production of harmful gas emission from cattle breeding and the emission reduction). Nitra, National Agricultural and Food Centre.
 
Dewes T. (1996): Effect of pH, temperature, amount of litter and storage density on ammonia emissions from stable manure. The Journal of Agricultural Science, 127, 501-  https://doi.org/10.1017/S0021859600078722
 
Gilhespy S.L., Webb. J., Chadwick D.R., Misselbrook T.H., Kay R., Camp V., Retter A.L., Bason A. (2009): Will additional straw bedding in buildings housing cattle and pigs reduce ammonia emissions? Biosystems Engineering, 102: 180–189.
 
Jelínek A., Dědina M., Plíva P., Souček J. (2004): Research of biological agent’s effects on reduction of ammonia concentration in stables of intensive farm animals breeding. Research in Agricultural Engineering, 50: 43–53.
 
Klír J., Kunzová E., Čermák P. (2008): Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení (General methods of plant nutrition and fertilization). Prague, Crop Research Institute.
 
Látal O., Pozdíšek J., Štýbnarová M., Kopeček P. (2015): Zlepšení ekonomiky a efektivity výroby statkových hnojiv s využitím aktivátorů biologické transformace organické hmoty pro zlepšení půdních vlastností – Certifikovaná metodika (Improvement of economy and efficiency of manure production with the use of organic matter biological transformation activators in order to improve soil properties – Certified methodology). Rapotín, Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
 
Podhrázská J., Konečná J., Kameníčková I., Dumbrovský M. (2012): Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrové řepy (Survey of the Impact of PRP SOL Subsidiary Substance on the Hydrophysical Properties of Soil at Cultivation of Sugar Beet). Listy Cukrovarnické a Řepařské, 128: 128–133.
 
Richter R., Hlušek J., Ryant P., Lošák T. (2002): Organická hnojiva a jejich postavení v zemědělské praxi (Organic fertilizers and their position in agricultural practice). Úroda, 50: 9–12.
 
Samuil C., Vintu V., Iacab T., Saghin G.H., Trofin A. (2009): Management of permanent grasslands in North-Eastern Romania. Grassland Science in Europe, 14: 234–237.
 
Szücs L., Zsembeli J. (2014): Improvement of soil productivity by application of PRP-Sol in reduced tillage. Úroda – research supplement, 62: 119–126.
 
Škarpa. P. (2014): Půdní úrodnost jako nezbytný předpoklad udržitelné produkce rostlin (Soil fertility as necessary requirement for sustainable crop production). In: 31. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky. systém výroby slunečnice, Hluk, Nov. 19–20, 2014: 159–163.
 
Sulewska H., Koziara W., Szymańska G., Niewiadomska A., Majchrzak L., Panasiewicz K. (2012): Potatoes reaction on PRP SOL fertilisation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57: 116–121.
 
Sulewska H., Śmiatacz K., Sitek A., Szymańska G. Panasiewicz K. (2013): Evaluation of yielding of winter oilseed rape using PRP SOL technology. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58: 167–173.
 
Sulewska H., Ratajczak K., Szymańska G., Panasiewicz K., Niewiadomska A. (2016): Response of maize to use the PRP SOL and PRP EBV fertilizers. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 61: 182–187.
 
download PDF

© 2021 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti