Veterinarni Medicina, 57 (2012)

No. 9

https://doi.org/10.17221/6336-VETMED
 
 Single-domain antibody fragments derived from heavy-chain antibodies: a review
L. Eyer, K. Hruska
Veterinarni Medicina, 57 (2012): 439-513abstractdownload PDF

© 2022 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti